DISCLAIMER

  • Bij openbare gelegenheden zijn de verplichtingen naar BUMA/STEMRA voor de opdrachtgever.
  • Bij besloten gelegenheden is hier geen sprake van.
  • Liedjes die op maat gemaakt zijn staan niet geregistreerd en zijn enkel ten dienste van de opdrachtgever bestemd. 
  • Besloten (niet commerciële) gelegenheden zijn niet Btw-plichtig. 
  • Openbare (commerciële) gelegenheden zijn Btw-plichtig. Voor een muzikale uitvoering geldt momenteel een tarief van 9%.